อยากจะจับมือ กับเธอ จับมือให้เธอ แน่ใจ
อยากที่จะยืน กับเธอ ต่อไป และพบ สิ่งใหม่ ดีดี
ขอ มือ เธอ หน่อย ไว้คอย กระชับ ให้ชื่น ใจ
ขอ มอง ตา หน่อย ไว้คอย เตือนเธอ เมื่อเหงา ใจ
ขอใจ เธอหน่อยไว้คอย เป็นแรงผลักดัน ฝันอัน ยิ่งใหญ่
หากมีหัวใจ ของเธอ ก็สุข เกินพอ
ดนตรี 16 Bars..14...15...16...
ขอ มือ เธอ หน่อย ไว้คอย กระชับ ให้ชื่น ใจ
ขอ มอง ตา หน่อย ไว้คอย เตือนเธอ เมื่อเหงาใจ
ขอใจ เธอ หน่อย ไว้คอย เป็นแรงผลักดัน ฝันอันยิ่งใหญ่
หากมีหัวใจ ของเธอ ก็สุข เกินพอ
ขอ มือ เธอ หน่อย ไว้คอย กระชับ ให้ชื่น ใจ
ขอ มอง ตา หน่อย ไว้คอย เตือนเธอ เมื่อเหงา ใจ
ขอ ใจ เธอ หน่อย ไว้คอย เป็นแรง ผลักดัน
ฝันอัน ยิ่งใหญ่ หากมีหัวใจ ของเธอ ก็สุข เกินพอ.